Så här kan du använda Microsoft Teams för telefoni och avveckla alla andra kommunikationslösningar

För många har Microsoft Teams blivit ett självklart sätt att samverka. Men alla vet inte att det finns en komplett telefonilösning som integreras i Teams.
Med telefoni i Teams hamnar all kommunikation på ett ställe och ni slipper ha en separat telefonilösning.

I det här webinaret får du ta del av:

  • Vad Teamstelefoni är och hur det fungerar att ringa externa samtal med Teams
  • Hur Teamstelefoni kan driva fram nya arbetssätt som ökar produktiviteten i din organisation
  • Hur Teams kan användas som växel
  • Införandet steg för steg
  • Case – exempel på företag som infört Teamstelefoni och vilka fördelar de fått