Så här kan du använda Microsoft Teams för telefoni och avveckla alla andra kommunikationslösningar

Med Microsoft Teams kan du samla alla verktyg för samarbete och kommunikation i en och samma plattform.

I det här webinaret får du ta del av:

  • Hur Teamstelefoni kan driva fram nya arbetssätt som ökar produktiviteten i ditt företag
  • Hur det fungerar att ringa och ta emot samtal med Teams
  • Hur kundcenter kan sköta vidarekoppling, köer och annan smart växelfunktionalitet
  • Införandet steg för steg utifrån mognaden i din organisation

Du behöver inte resa någonstans för att delta. Allt du behöver är en dator med internetaccess och gärna ett headset.