Hur kommuner kan avveckla ”gammeltelefoni” och flytta över all kommunikation till Microsoft Teams .

Med Microsoft Teams kan du samla alla verktyg för samarbete och kommunikation i en och samma plattform.

I det här webinaret, speciellt inriktat mot offentlig verksamhet, får du ta del av: 

  • Hur Teamstelefoni kan driva fram nya arbetssätt som ökar produktiviteten i din organisation
  • Hur det fungerar att ringa och ta emot samtal med Teams
  • Smarta växelfunktioner i Teams
  • Införandet steg för steg
  • Hur Varbergs kommun gör resan från traditionell telefoni, via Skype for Business, till telefoni i Teams

Du behöver inte resa någonstans för att delta. Allt du behöver är en dator med internetaccess och gärna ett headset.