Hur Microsoft Teams kan hjälpa HR att förbättra internkommunikation, trivsel och produktivitet

I takt med att världen blir allt mer digital ställs HR inför en rad utmaningar. Men också inför en mängd möjligheter.

I detta webinar får du ta del av

    • Ulrica Jonssons syn på moderna arbetssätt och hur digitaliseringen påverkar HR-funktionen
    • Vad Microsoft Teams är och hur det kan hjälpa HR att öka både prestation och engagemang hos medarbetarna
    • Hur du kan samla all kommunikation i ett verktyg för att främja och förenkla samarbete internt och externt

Ulrica Jonsson är Director Business Development Digital HR på Microsoft.


Du behöver inte resa någonstans för att delta. Allt du behöver är en dator med internetaccess och gärna ett headset.